Ångtvättbilen 40 års jubileum 1984 - 2024

CCBuild

Centrum för cirkulärt byggande - CCBuild


Ångtvättbilen vill bidra än mer till cirkulärt byggande och hållbart samhälle. Genom att byta från ett linjärt till ett cirkulärt flöde kan avfallsmängden reduceras och både ekologisk och ekonomisk vinning kan göras. Därför har vi valt att vara partner till Centrum för cirkulärt byggande - CCBuild.

Jämfört med golvbyte sparar golvrenovering en massa pengar, och ofta mer än 90% i koldioxidutsläpp (källa: IVL/Bona 2021). Många golv produceras idag miljöanpassat, bra! I vissa fall så rivs gamla golv ut och används vid produktion av nya golv, bra! Med en större vetskap om att inte bara trägolv kan renoveras, utan även plast- och linoleumgolv, hoppas vi på Ångtvättbilen kunna bidra än mer för vårt klimat framåt!

#ångtvättbilen #viärccbuild #golvrenovering #rikstäckande

Dela detta