fbpx

Nyheter Ångtvättbilen

Hållbara golv i offentlig miljö


När golven börjar bli slitna, så är det oftast ett bättre alternativ, på många plan, att renovera golven istället för att byta ut dem mot nya. Se gärna studien vi gjorde innan pandemin nedan, ett vanligt förekommande fall gällande golv i offentlig miljö. I det här fallet valdes det att renovera med UVElite systemet

ETT EXEMPEL PÅ FRAMGÅNGSRIK RENOVERING AV GOLVBELÄGGNING

I Linköping fick Region Östergötlands rehabiliteringsenhet akuta problem med golven år 2018. Golven var inte slitna. De var inte åldrade. De borde hålla i 30 år till, men ytan var svårstädad och gav ifrån sig ett obehagligt stoft, så kallad mjölning. Något måste göras och man gjorde ett sista försök att med polishbehandling rädda ytan. Detta gjordes trots att det var just behandling med polish som skadat golvytan. Försöket misslyckades. Ytan blev inte bättre, snarare tvärtom och då övervägde Region Östergötland och fastighetsägaren, Mannerssons fastigheter att riva ut golvbeläggningen och lägga nytt golv. För båda parter skulle detta inneburit stora kostnader, förlorad tid och tillgänglighet. Dessutom en ökad miljöbelastning.

 

Östergötland

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alternativet, att renovera golven hade inte parterna provat, men hört talas om. Man beslöt att kontakta Ångtvättbilen och att göra ett prov på ca 20 m2 innan man fattade något beslut om de totalt 1500 m2 som behövde åtgärdas.

Provytan som renoverades med UVElite blev i skick som för ett nytt golv. Lätt att städa. Ingen mjölning. Jämn halvmatt lyster. Fastighetsägaren och verksamhetsansvariga tvekade inte att gå vidare med renovering av hela enheten på 1500 m2. Renoveringen blev färdig i augusti 2019.  Erfarenheterna av renoveringen och jämförelsen med alternativet att byta golv är uppmuntrande:

- Tekniskt och estetiskt är golvet i nyskick 

- Golven är lättstädade men fördel för ergonomi i städarbetet

- Arbetsmiljöproblemen med mjölning är eliminerade

- Jämfört med golvbyte har fastighetsägaren sparat ca 600 kr/m2 nära 1 milj kr.

- Inför golvbyte övervägde Region Östergötland tillfällig flyttning av verksamheten.

- Vid Ångtvättbilens renovering med UVElite kunde verksamheten fortsätta med planerad stegvis avställning av enskilda delar under maximalt 3 dygn.

- Jämfört med golvbyte har stor miljöbesparing gjorts i form av material för golvmattor, avjämningsmassor, spackel, lim och golvlister.

Det resultat, som uppnåtts vid rehabiliteringsenheten i Linköping är inte unikt. Liknande exempel finns från ett stort antal objekt inom vård, skola, kontor m.m. i hela Sverige. Fastighetsägare, som har erfarenhet av renovering med Ångtvättbilen och  UVElite frågar inte längre om någon provyta innan de fattar beslut

 

Före/efter bild på renoverade golv.

före efter uve

 

foreefter uve


Lediga jobb

 

Facebook

Rating

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Kundservice

Tel: 020 - 699 800
Mail: info@angtvattbilen.se
Org nr: 556426-5147