Franchisetagarna

Ångtvättbilen lokalt

Sedan starten 1984 drivs Ångtvättbilen i franchiseform. Förenklat kan man uttrycka det som att det är franchisetagarna som står för den lokala kundkontakten och golvvården, och huvudkontoret avlastar med allt runtomkring. Huvudkontoren i Sverige och Norge stöttar franchisetagarna med supportkontor, hemsida, affärsstödsystem, rikstäckande försäljning, marknadsföring, fakturering, utbildningar, administration och konceptbeskrivningar etc.

Ångtvättbilens framgång beror till stor del på den kompetens som kedjans medarbetare har upparbetat. Flera av dem har var varit verksamma i Ångtvättbilen sedan 1980-talet. Svensk Franchise menar att den modell som Ångtvättbilens franchisekoncept bygger på är väl genomtänkt och gynnar såväl kund som franchisetagare och franchisegivare.

Din lokala Ångtvättbilenrepresentant finner du här>>