ISO 14001- Miljö för golvvård

ISO 14001 - Miljö för golvvård

Ångtvättbilen har valt att bygga upp och certifiera verksamhetens miljöarbete enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015. Vårt miljöledningssystem har fått oss att fokusera på våra miljöaspekter och vi involverar miljömedvetenhet i allt vi gör, från inköp av kemikalier till utförande av golvvård. Vi strävar efter att vår verksamhet skall vara hållbar ur miljö-, arbetsmiljö-, ekonomiska och sociala aspekter för våra medarbetare, kunder och omvärld. (klicka för att se miljö certifikat!)

(Se beskrivning av vårt systematiska arbetsmiljöarbete)

 

iso 9001 14001 2015 black