ISO 9001- Kvalitet för golvvård

ISO 9001 - Kvalitet för golvvård

Ångtvättbilens kvalitetscertifiering, ISO 9001:2015 innebär en starkare inriktning på nöjda kunder. Vi arbetar med ständiga förbättringar i våra processer och mäter resultat för att jämföra med våra mål. Vårt kvalitetsledningssystem hjälper oss med rutiner för alltfrån personalhantering till metodbeskrivningar för golvvård.

Våra kunder tar det för givet att ett företag som Ångtvättbilen är kvalitetscertifierat! (klicka här för att se certifikat!)

 

iso 9001 14001 2015 black