Nyheter Ångtvättbilen

Hej

Konferensen
Det börjar närma sig.. Har lagt ut en preliminär agenda på extranätet. Ni finner den här. Några av er har bokat av sig dag två efter besöket på Hörning Parket AS, ville bara förtydliga att glappet i tid till nästa aktivitet är tänkt som er egen tid att umgås och utbyta erfarenheter på, enligt önskemål från tidigare konferenser då vi fått feedback att schemat varit för tight. Med detta sagt ser vi fram mot ett par trevliga dagar i Herning och Europas kulturhuvudstad 2017, Aarhus. Deltagarlistan är här

Säkerhetssyddsavtal Trafikverket/Coor,
utlagt på ångannätet, klicka här

Nytt centralt avtal – Specsavers.
Upplagt på ångannätet. På min fråga om nästa steg svarar Jacob vid Specsavers HK:
” - Vårt första steg blir ett utskick i vårt 'partner letter'. Där kommer infon in.
- Sedan har vi en stor kick off nästa vecka med alla våra partner. Vi kommer ha med denna infon i en monter för vår avdelning.”

Nytt centralavtal med Skandinaviska samköpsgruppen
Klicka här för avtalet!
Vad gör Samköp?
"Samköp förhandlar och skapar samarbete mellan leverantörer och våra medlemmar. Vi vill skapa en sund och bra prisbild och ge förutsättningar för lönsamma företag i vår grupp. Ju fler som blir medlemmar desto bättre underlag skapas för att bli en tyngre förhandlingspart med våra leverantörer. Ensam är stark, men tillsammans blir vi starkare. Vi har skapat en plattform för våra medlemmar för att kunna driva sin verksamhet med oss som bollplank, konsult, samarbetspart för att i större skala kunna redan från början skapa ett bra prisläge på det som efterfrågas. Vi har genom samgående med Krogdirekt skapat oss ett större utbud och mer muskler i våra förhandlingar med leverantörer. (Idag endast Samköp för ÅTB, kopplas på senare) Vi är tillsammans ca 1300 medlemmar. Vi har i stort sett ett bra erbjudande för alla tjänster som kan behövas i verksamheten restauranger med boende, campingar, hotell och även det lite enklare boendet. Mat, dryck, utrustning för kassan, kortinlösen,  försäkringar, arbetskläder, utbildningar, restaurangutrustning, utensilier, elkraft, säkerhet, sociala medier, kem, disk, tvätt m.m."

Annica kommer att skicka ut medlemsregister till Er för uppföljning och kontakt med kund. Bra jobbat med avtalet Annica!

Coor
har ny faktureringsadress. Se här!

ISO revisionen
Läs rapporten här, särskilt ni som var reviderade. Ni finner den här

Avräkningar
Nu har ni fått era första månadsavräkningar från Addera. Hoppas ni och era bokförare tycker det verkar bra. Addera har skrivit och informerat er i mailen om månadsavräkningen. En ändring är att mindre utgifter som vi betalar åt er tidigare via avräkningar. Nu får Ni en faktura att betala istället. Blir bokföringsmässigt "renare". Hoppas detta fungerar bra.

Trevlig helg!


God fortsättning på Er!

Las Vegas
Hej alla Ångtvättbilar! Vi på UVElite är mycket glada att få samarbeta med alla ni härliga och duktiga entreprenörer och säljare på Ångtvättbilen! Tack för det och för ett mycket fint år tillsammans! Viva Las Vegas Tävlingen går in på upploppet efter nyår! (...som ju började den 1:a Oktober och slutar den 1:a April) Ångtvättbilarna i Skaraborg-gänget och Göteborgs-gänget verkar ha haft en finfin höst enligt rapporter och har troligtvis ett bra utgångsläge inför vårens upplopp i Viva Las Vegas-tävlingen...Strax där efter finns det flera hungrigt jagande gröna Ångtvättbilar från bl.a. Kristianstad, Malmö, Jönköping, Umeå, Sundsvall, Gävle, Strängnäs, Stockholm och Linköping bl.a! Spännande fortsättning väntar i vår! 

Hör av er om det är något ni undrar över!xGott Nytt År samt Viva Las Vegas önskar vi på UVElite till er alla på Ångtvättbilen! Med vänlig hälsning/ Karl

Uppdaterad kontaktlista Telenor Stores.
Utlagd på ångannätet. Dags att boka in butiker som ska ha hjälp kvartal 1. Sist tipsade jag om att boka in årets pu samlat, då bc ibland kan vara svåra att nå. Skicka dock ändå ett påm mail kort före inbokat datum, så att de inte missar.

MQ.
Vi fick en beställning på 25 MQ butiker senhöstas. Information har gått ut till berörda, tacksamma om ni bokar in de som är kvar direkt. Hör av er om något problem. Även om golvet är eftersatt och behöver annan metod/pris (offert före inbokning i s f).

Scandic.
Upphandlingen ska vara inne nästa vecka, tack till er som hört av er för feedback.

Coor. Trafikverket är en ny kund för Coor, och det verkar som att de räknar med att vi ska få göra en del jobb där. Tillstånd får att utföra arbeten i dessa miljöer är i veckan inskickat till Säkerhetspolisen (via Coor).

Fakturering
Påminnelse om att Ni inte skall klarmarkera sista steget innan ni fått återkoppling från ÅC gällande föregående fakturering! Vi hade denna rutin tidigare också, men ännu viktigare nu, då det är risk för dubbelfakturering

Förbättrande åtgärder
En liten påminnelse om att ni kan skriva in förbättringar direkt på extranätet, se vänsterkanten. Skriv om reklamationer, viktiga saker som kedjan bör känna till, positiva saker mm

Ny säljare i Oslo
Vi vill önska  John Rösbakken  varmt välkommen till Ångtvättbilen! John börjar i veckan och vi får veta mer om honom inom kort, när han hunnit installera sig:)

Trevlig helg!

 

 


Förbättrande åtgärd 1205 Överlack. Bona Craftoil pigm Naturale 2k
Namn:   Peter Carlsson
Företag:   Peca
Typ av förbättring:   Korrigerande åtgärd
Åtgärdat av ÅF::   ja
1 Beskriv problem / möjlighet:

Vid överlackering på Bona Craft Oil 2K pigmenterad med Bona Naturale 2K har det på två olika arbeten, Syrsevägen 5 och Porsevägen 18 båda i Falkenberg, varit problem med torktid och vidhäftning vid mellanslipningen på första lagret Naturale 2K. I båda fallen har Naturale med Batch nr: 15410267 använts. Samma produkt (batch) har använts på andra golv tillsammans med Naturale Base och då har vidhäftning samt torktid varit normal.

På Syrsevägen är det en lammellparkett i ek som vattenpoppats, där fick pigmenterad Craft Oil 2K, 50 % Frost (batch nr: 15450221) - 50% Ash (batch nr: 16030050) torka i 24 timmar innan lackering med Naturale 2K (batch nr: 15410267). Låg rumstemperatur (ca 14°C) gjorde torktiden av lacken extra lång (fick torka ca 6 tim). Vid mellanslipningen släppte lacken på ett par mindre fläckar ca 1 x 2 kvm/cm. Vidhäftningskontroll är utförd efter en vecka med bra resultat.

På Porsevägen är det ett plankgolv i furu, där fick Caft Oil 2K Frost (batch nr: 15450221) torka 14 tim innan lackering med Naturale 2K (batch nr: 15410267). Mellanslipning med Bona Scrad påbörjades efter en torktid på 2,5 tim i normal rumstemperatur (uppmätt till 18°C). Lacken släppte direkt vid mellanslipningen varför den avbröts och ett nytt lager lack påfördes för att dölja ”skadan”. Vidhäftningskontroll är utförd efter 24 tim torktid med bra resultat. Detta golv är i skrivande stund ej färdigställt, men eftersom vidhäftningstestet visade bra resultat kommer det inte vara.

2 Beskriv orsak: Jag gissar att Naturale 2K måste vare mer genomhärdad än normalt innan mellanslipning när den används på Craft Oil 2K alternativt att Craft Oil 2K behöver förlängd torktid när den används tillsammans med lack.
3 Beskriv åtgärd:

Nämnd ovan.

4. Förslag på framtida åtgärder Uppvakta leverantören. Sprid infon i cirkulär att tillsvidare säkerställa vidhäftning innan mellanslipning

Status:Stängd


Hej,

Som Ni vet håller vi på att förbereda för byte av redovisningsbyrå från Fortner till Addera och byte av ekonomistyrningsprogrammet Hansa till Visma. Detta kommer att ske i månadsskiftet november/december. (sista faktureringsdag för november är 2 dec!). Från första november kommer vi att testköra med ett FT bolag för att försöka fånga upp förbättringar tom 1 december.  Lite nyheter i och med detta:
Rot/ombud.
Filemaker är nu anpassat till Visma och det innebär att Addera nu kan söka rot direkt åt er, om ni önskar. För detta krävs att Ni lämnar fullmakter till skatteverket, att Addera är Rot ombud. Katalin skickar ut ifyllda blanketter till Er. (returnera om ni tycker det är bra:)) Gäller givetvis från det nya systemet i Visma fr v49. Fk, om ni väljer att Addera skall vara rot ombud, då kan även ni, gå in och titta på Skatteverket. Denna tjänst kostar inget extra och borde underlätta för er.

Avräkningar. 
Utbetalningar kommer att ske på samma dagar som idag dvs pengar på tis och fredag och avräkningen kommer måndag och torsdag. Skillnad från tidigare är att avräkningarna kommer nu att bli a conto utbetalningar (a conto = förskottsbetalning) och kommer utgöra 85% av kundinbetalningarna. Kundinbetalningarna slutregleras vid månadsavräkningen. Ni kommer att få en månadsavräkning där ni  ser månaden totala försäljning, FT avgifter och sammanställning över hela månadens mellanhavanden mellan FT och ÅTB AB. Veckovis får ni listor på inbetalningar och utestående kundfordringar, där även ev ROT status syns.
Här kan ni se prototyper på Veckovis a conto rapport (sidan 2 är prototyp på månadsavräkning), tillhörande lista kundfordringar. Visa gärna dessa för era redovisningsansvariga och om det finns frågor får de gärna prata med Kristina direkt. Jo på a aconto rapporten står det 15%, övriga 3% regleras vid månadsslutet. Förmodligen kommer det finnas någon mer kolumn såsom factoring för de som utnyttjar detta. Tanken är att ha ett verifikat att bokföra vid månadsslutet, istället för två per vecka som det nu är. Detta kommer underlätta för era bokhållare och förhoppningsvis kan ni spara en peng på detta. Med Visma kommer vi få bättre möjligheter till att arbeta med påminnelser och förseningsavgifter, vilket var svårt med Hansa. Detta kommer förhoppningsvis snabba på inbetalningarna från vissa kunder. Som vid alla systemskiften kommer det nog att dyka upp någon liten "bugg" vid övergången och hoppas givetvis att ni har förståelse för detta vid övergången i nov/dec. Även om vi skulle haft kvar Fortner, så hade vi fått gå igenom denna process, då även de går ifrån Hansa. Målet är givetvis att utveckla våra ekonomitjänster så att mycket av den manuella handpåläggningen som är idag, övergår till att bli mer automatiserad, vilket bla innebär lite striktare tidsramar i månadssluten, men i gengäld generar det exv snabbare rapporter. Gällande internfakturering jobbar vi med att så många transaktioner som möjligt skall gå via avräkningssystemet, för att få automatik i uppföljningen vid betalning. Idag måste ni rapportera in manuellt då internfakturor är betalda till ert bg. Rot pengar från skattemyndigheten kommer dock fortsatt att gå direkt till ert bg, då detta är kopplat till ert organisationsnummer. Dock om ni nyttjar erbjudandet med Addera som rotombud, så kan hon då se aktiviterna från Skatteverket och följa upp betalningarna. Konrad, Peter och Kristina jobbar stenhårt med att anpassa Filemaker och Visma tillvarandra, har ni frågor kring detta, så kontakta Konrad. Har ni funderingar kring avräkningar och övrigt, så ställ frågor till Jens och Kristina. Vi återkommer mer mer information framöver allt eftersom utvecklingsarbetet går framåt:)

Giveaways

parab
Hört att det varit sug efter golfparaplyer i kedjan. Hör av er asap eller senast nästa torsdag om ni önskar beställa detta fina paraply (skriv antal:)) Beställ här!
Limegröna handukar
Fick inte med infon till detta cirkulär, men är ni intresserade av fina ljusgröna handdukar så hör av er till Katalin för närmare uppgifter.

UVElite tips & tricks
Var extra noga med användande av fuktmätaren på vintern. Uppvärmd inomhusluft i samband med forcerad ventilation gör att golven kan se torra ut på ytan, men vara fuktiga en bit ner i mattan. Det i sin tur innebär ökad risk för dålig vidhäftning.  Gör alltid ett vidhäftningstest (med mynt) på en undangömd plats. Kontrollera att UV-lampan är ren. Om ni ska använda 2 komponent grundlack ska för att säkerställa optimal vidhäftning, använd Elevate RES till plast, vinyl, gummi mm. DURI Compo Titan används till trägolv (inget annat). //Peter

Roll ups
Vi har tryckt upp nya Roll ups  om någon är intresserad av att köpa. Pris 1400 kr. Beställs hos Katalin

Städmässa i Umeå nästa vecka
Åtb HK, Västerbotten och Västernorrland ställer ut och minglar. Veckans höjdpunkt! ser fram emot det!/KL

Mattvättannons
Om djuprengöring metod Åtb i senaste numret av Rent, för att marknadsföra mattvätt bättre. Missa inte detta:)

Brandsläckare
Tips Peca har serviceavtal för sina brandsläckare i bilar och lokaler. En gång per år blir de servade med automatik:)
IMG 3178

Jens är ledig kommande vecka. Kontakta gärna mina kollegor vid ev brådskande ärende. Trevlig start på veckan önskas!

 Trevlig start på veckan önskas och lite kul!
FB IMG 1477657515364


"Kinnarps AB med dotterbolag valde att ingå samarbete med Ångtvättbilen för att de har en rikstäckande organisation, lång erfarenhet och ett bra koncept rörande möbel- och mattvätt. Kinnarps värdesätter också Ångtvättbilens kvalitets- och miljöengagemang.

Vi ser fram emot ett bra och långsiktigt samarbete." / Andreas Smedberg, Supply Chain Manager vid Kinnarps.


© 2018 Ångtvättbilen AB. All Rights Reserved. by WebbMan.se