Ångtvättbilens Franchisesystem

Ångtvättbilens Franchisesystem

Ångtvättbilens franchisesystem gir franchisetakerne:

  • Vårt konsept for periodisk vedlikehold for alle typer avgulv. Dette skjer med hjelp av Ångtvättbilens metodehåndbok ogutstyr.
  •  Systemer basert på ISO 9001 og ISO 14001.
  •  Ångtvättbilens interne opplæringstilbud samt øvrig utvikling viakonferanser og kurs.
  • Ensentralsalgsressurssomskaperlandsdekkendeavtalermedkunder.
  • Ångtvättbilenssalg-ogordresystemsomutgjørhjertetivirksomheten; informasjon om kunder,lønnsomhet, dekningsbidrag, arbeidsunderlag, oppfølging, osv.
  • Sentralfakturering og rutiner som gjørat franchisetaker får en så enkel administrasjon som mulig.
  • ÅngtvättbilenswebsiderogtilhørendeIntranettmed omfattende informasjons-materiell relatert til metode for gulvbehandling, salg ogadministrasjon.
  • Et sentralt kunderegister for innhenting av informasjon om våre kunderog potensielle nyeforretningsmuligheter.
  • Samarbeidsavtale med bransjens ledende aktører så som gulvprodusenter, kjemileverandører, maskinleverandører og andreaktører.
  • Ångtvättbilens innkjøpskanaler gir gode betingelser. Det er ingen kjøpsforpliktelser relatert til dette.