Franchisetakere

Ångtvättbilen

Ångtvättbilens ryggrad er franchisetakerne eller de som utfører gulv-behandlingen. Franchisetakerne er egne forretningseiere som er tilknyttet Ångtvättbilens konsept. I all enkelhet kan man si at franchisetakerne står for hele den lokale kundekontakten. Hovedkontoret støtter franchisetakerne med landsdekkende salg, markedsføring, administrasjon og konseptbeskrivelser etc.

Ångtvättbilens fremgang beror for en stor del på den kompetanse som franchise-takerne og deres medarbeidere har opparbeidet gjennom 30 år. Den Svenske franchiseforeningen har uttalt seg om modellen Ångtvättbilens franchisekonsept bygger på, og finner den vel gjennomtenkt og til fordel for både kunde, franchisetaker og franchisegiver.

I mars 2015 var Ångtvättbilen nominert til årets franchisekjede av den Svenske franchiseforeningen.

Du finner din lokale Ångtvättbilenrepresentant representant du finner her>>