Miljø & kvalitet

Miljø & Kvalitet

Ångtvättbilens kvalitets- og miljøengasjement sammenfattes i nedenstående policy:

Kvalitets- og miljøpolicy 
Ångtvättbilen arbeider landsdekkende med å tilby markedet tjenester innen gulvbehandling. Vi anser at kvalitet innbefatter alt det vi gjør, og at kvalitet ikke kan tilbys uten å ta miljøhensyn. Vi skal derfor, med utgangspunkt i kundens krav og forventning samt selskapets ressurser og forutsetninger, til enhver tid arbeide med å:

-  Stadig forbedre virksomheten, både når det gjelder å utvikle våre tjenester og å     verne om miljøet.

-  Følge aktuelle lover og andre krav som stilles til oss.

-  Skape en økt kvalitets- og miljøbevissthet blant våre medarbeidere gjennom opplæring og informasjon.

-  Velge, påvirke og motivere våre leverandører slik at de medvirker til å oppfylle våre kvalitets- og miljøkrav.

-  Være lydhøre i forhold til våre kunder og deres synspunkter, allmennheten samt øvrige interessenter.

Denne policy er grunnlaget for alt kvalitets- og miljøarbeide i vår virksomhet, og det er alle medarbeidernes felles oppgave å leve opp til dette.